Information omkring nye vægtbekendtgørelser pr. 1 marts 2014

Kære kunde,

                                                                             

Info omkring nye vægtbekendtgørelser pr. 1 marts 2014

 

Folketinget har pr. 1 marts vedtaget ændringer af reglerne omkring totalvægt samt akseltryk. Dette kommer i praksis til at betyde, at den maksimale totalvægt for et vogntog hæves fra nuværende 48 til 50 tons på 6-aksler, men samtidig nedsættes tolerancegrænsen for overlæs fra 7% til 3% / eller max. 1500 kg. Denne ændring betyder, at vi vil være meget varsomme med kørsel af specielt tunge 20” containere, og det derfor er særdeles vigtigt, at I oplyser den korrekte godsvægt på alle containere, uanset om det er import eller eksport.

Derudover har politikerne besluttet, at minimumsvægten for akseltryk på den trækkende aksel, skal være på min 20% af vogntogets totalvægt. Dette er også særdeles problematisk i henhold til kørsel med tunge 20” containere(Over 16 tons gods), da kørsel på normale multichassis’er ikke længere er muligt i henhold til de nye regler, med mindre at 20” containeren må midterstilles på chassiset.

Dette er en lov, som er blevet bekræftet indenfor de sidste 2 uger, og såvel Politiet som politikerne har allerede bekendtgjort, at loven vil blive håndhævet særdeles restriktivt med bøder samt frakendelse af kørekortet som konsekvens. Vi er pt. ude I markedet og søge nyt materiel, men uanset hvordan vi gør dette, vil det pt. ikke være muligt at levere 20” containere på bagenden af et chassis med en godsvægt på over 25 tons. Dette kan alternativt tilbydes med enten sideloader eller på midten af et normalt multichassis. 

 

I praksis kommer de nye bekendtgørelser til at betyde følgende pr. 1 marts 2014:

·         Kørsel med 20”DC på bagenden af multichassis, max. 16 tons gods.

·         Kørsel med 20”REEFER på bagenden af multichassis med genset, max 14 tons gods.

·         Kørsel med 20”DC på 2 akslet 20” chassis, max 25 tons gods.

·         Kørsel med 20”REEFER på 2 akslet 20” chassis, max 24 tons gods.

·         Kørsel med 20”DC på 20” tipchassis, max 23 tons gods.

·         Kørsel med 20”DC på midten af multichassis, max 29 tons gods.

·         Kørsel med 20”REEFER på midten af multichassis med Genset, max 28 tons gods.


Vi arbejder pt. på en løsning med et 20” ”slædechassis”, som gør, at vi kan tilbyde 28 tons på bagenden af et luftchassis, men dette chassis er endnu ikke i produktion, så der vil gå min. 5 uger inden dette kan tilbydes, men yderligere info herom følger snarest.

Vi håber på jeres forståelse herfor, og vi forbeholder os samtidig retten til at afvise kørsel med tunge 20”containere - i hvert tilfælde indtil situationen omkring lovligt materiel et normaliseret.

Dog vil vi altid forsøge at finde en løsning i samarbejde med jer, og alternativt kan vi tilbyde at tømme/læsse jeres containere på Aarhus Havn og levere/hente godset på p-trailer.

Ved spørgsmål til ovenstående, kan Jesper Sandahl, tlf. 86204813 eller Søren S. Christensen, tlf. 86207887 kontaktes

På forhånd tak.                                               

 


Navigation on this pageFind